D I S C L A I M E R

AANSPRAKELIJKHEID
De redactie van de website KennisGlas.nl is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die is besteed aan de samenstelling van deze website, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze kan de redactie van de website KennisGlas.nl jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.
 
Het feit dat informatie en / of internetsites van derden via deze pagina kunnen worden geraadpleegd, betekent niet dat ze aanbevolen worden of goedgekeurd zijn door de redactie van de website KennisGlas.nl. De redactie van de website KennisGlas.nl is niet verantwoordelijk voor de accuratesse, volledigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van de informatie die gevonden kan worden op de vermelde internetsites van derden.
 
AUTEURSRECHT
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie van de website KennisGlas.nl.